XXI. Beskydské alergologické a imunologické dny

Časový harmonogram

Pátek 22. 11. 2019

11:00 - 15:00 - Registrace vystavovatelů

Odborný program 15:00 - 18:00 hod.
Syndrom vyhoření
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Stres a imunita aneb jak čelit přehnaným nároků doby
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Rozvoj nových metodik a jejich interpretace v alergologii a imunologii
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
Multiplexové stanovení specifického IgE metodou Alex - naše zkušenosti ze souboru 1300 vyšetřených vzorků
Mgr. Manuela Trojačková, Ph.D.
Roční zkušenosti s mepolizumabem - známý lék v nové formě pro domácí použití
MUDr. Beata Hutyrová, Ph.D.
Léčba dětského astmatu (kazuistiky)
MUDr. Olga Škopková

19:00 - 20:00 - Večeře formou rautu
20:00 - 22:00 - Společenský program
22:00 - 02:00 - Diskotéka


Sobota 23. 11. 2019

Odborný program 9:00 - 12:00 hod.
Zinok a imunitný systém
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Podezření na syndrom překryvu astma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci (ACOS) u 16. letého astmatika – přínos očišťovacího indexu plic (LCI) v diferenciální diagnostice a managementu rozdílných fenotypů astma bronchiale
MUDr. Kateřina Čerňanová
Krok dále v roztočové alergii - kazuistika
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Novinky v léčbě těžkého astmatu anti-IgE monoklonální protilátkou
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Kazuistika z praxe terénního alergologa: Unavený pacient
MUDr. Božena Kalabusová
Astma a desensibilizace nesnesitelné tchýně
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diskuze

12:00 - 13:00 - Oběd

V rámci konání XXI. BAID po ukončení sobotního odborného programu vám letos nabízíme kulturní zážitek (viz plakátek). Všichni jsou srdečně vítáni do malebného prostředí dřevěného valašského kostelíku ve Velkých Karlovicích v předadventním čase.

popelka