XXII. Beskydské alergologické a imunologické dny

XXII. BESKYDSKÉ ALERGOLOGICKÉ A  IMUNOLOGICKÉ DNY


logo
Vážení a milí přátelé,

když naše osobní i profesní životy změnila začátkem roku pandemie koronaviru a pak začátkem léta se situace začala lepšit, tak jsme všichni věřili, že jsme se s krizí vyrovnali a začali jsme organizačně i odborně připravovat XXII. ročník BAID.

Současný vývoj a předpokládaná druhá vlna pandemie nás přiměla situaci reálně přehodnotit a realizaci XXII. ročníku BAID odložit na příští rok.

Věříme, že se situace bude postupně stabilizovat a my se znovu setkáme
19.–20. 11. 2021 v hotelu Soláň.

Pěkné letní dny přejí

odborní garanti Beskydských alergologických a imunologických dnů a organizátoři

MUDr. Mořic Jurečka
MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.