XXV. Beskydské alergologické a imunologické dny

XXV. BESKYDSKÉ ALERGOLOGICKÉ A  IMUNOLOGICKÉ DNY


logo
Vážení kolegové, milí přátelé,

je krásné a příjemné, když se přátelé pravidelně scházejí a setkávají při rodinných, společenských nebo profesních příležitostech. Letos oslavíme čtvrtstoletí našeho profesního a společenského "rodinného" setkávání, XXV. Beskydské alergologické a imunologické dny. Rádi bychom u této významné příležitosti poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli, podílejí a budou podílet na dalších úspěšných ročnících Beskydských dnů.

Zveme vás do příjemného prostředí Moravskoslezských Beskyd, do malebného údolí bystřiny Sepetný, do hotelu Sepetná Ostravice ve dnech 22. ‑ 23. listopadu 2024.

Těšíme se na vás a na společně strávené chvíle.

MUDr. Mořic Jurečka
MUDr. Daniela Potyszová
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.